Jak założyć firmę transportową? Przedstawiamy wytyczne, kursy i zezwolenia

Branża transportowa jest nieodłącznie związana ze złożonymi regulacjami prawnymi. W Internecie na każdym kroku można znaleźć komentarze sugerujące, że własna działalność transportowa nie należy do najłatwiejszych. Ciągle zmieniające się przepisy, liczne wymogi i kontrole nie odstraszają jednak nowych przedsiębiorców. Wielu z nich na początku swojej drogi zadaje sobie to samo pytanie: jak założyć firmę transportową?

Na początku wyjaśnijmy, czym jest firma transportowa. Jest to przedsiębiorstwo, które zajmuje się przewozem ładunków samochodami lub zespołami pojazdów np. ciągnikami z naczepą. Może również pośredniczyć w przewozie rzeczy w ramach transportu drogowego. Działalność ta jest regulowana, co oznacza, że wymaga spełnienia szeregu warunków. Z zasady licencje i pozwolenia nie dotyczą transportu, który wykonywany jest pojazdami i zespołami pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.

Jak założyć firmę transportową – odpowiednie kursy i zezwolenia

Jednym ze wstępnych warunków, jaki musi spełnić przyszły przedsiębiorca, jest niekaralność. Dotyczy to prawomocnych wyroków za przestępstwa: karne skarbowe i przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Nie można być również skazanym za fałszowanie dokumentów, przestępstwa przeciw ochronie środowiska, mieniu i obrotowi gospodarczemu. Krócej ujmując, przyszły właściciel firmy transportowej musi odznaczać się nieposzlakowaną reputacją.

Kolejnymi istotnymi wymogami są:
– posiadanie stałej siedziby,
– wyrobienie certyfikatu kompetencji zawodowych,
– uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
– zdobycie licencji wspólnotowej lub licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Należy także pamiętać o odpowiednim kapitale, aby móc rozpocząć działalność gospodarczą. Zdolność finansowa i budżet jest jednym z wymogów umożliwiających założenie przedsiębiorstwa. To właśnie dzięki temu zapewnimy płynność finansową w naszej firmie.

Firma transportowa – określenie numeru PKD

Kolejny krokiem będzie określenie specyfiki oferowanych usług za pomocą Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Zależnie od tego, numery PKD oznaczają:

49.41.Z – transport drogowy towarów
a) przewozy towarów realizowane środkami transportu drogowego przystosowanymi do przewozu dłużyc, inwentarza żywego, towarów zamrożonych lub schłodzonych, towarów ciężkich, towarów masowych, włączając transport cysternami mleka z gospodarstw rolnych, samochodów, odpadów i materiałów wtórnych z wyłączeniem ich zbierania i usuwania

b) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą

52.29C– działalność pozostałych agencji transportowych
52.24.A – przeładunek towarów w portach morskich
52.24.B – przeładunek w portach śródlądowych
52.24.C – przeładunek w pozostałych punktach

Zakres świadczonych usług może być poszerzany w miarę rozwoju firmy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby już na starcie zdobyć pozostałe kody. Oczywiście w przypadku, gdy przedsiębiorca ma zamiar w przyszłości wykonywać usługi z nimi związane.

Jak założyć firmę transportową w Polsce?

Kolejnym krokiem jest złożenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym miejscu należy zaznaczyć, że firma transportowa może być prowadzona w Polsce w każdej formie działalności oprócz spółki partnerskiej. Formą najczęściej wybieraną jest jednoosobowa działalność gospodarcza.
Pozostałe to spółka cywilna oraz spółki handlowe, które dzielą się na:

– osobowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna),
– kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna).

Posiadają one osobne regulacje zawarte w przepisach kodeksu spółek handlowych. Gdy zdecydujemy się na wybór działalności w formie spółki osobowej lub kapitałowej, rejestrujemy ją w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestr prowadzony jest przez sądy rejonowe, a wszelkie potrzebne formularze znajdziemy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Działalność jednoosobową i spółkę cywilną trzeba zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Gdy wybierzemy już formę działalności, zadecydować należy jaką formę opodatkowania chcemy wybrać dla swojej firmy. Do wyboru jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, ryczałt i podatek liniowy. Opłacalność danej formy podatkowej zależy od osiągniętego dochodu. W przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych pierwszy próg skali wynosi 85,528 zł i gwarantuje 18% podatek. Przekroczenie progu oznacza podatek w wysokości 32%. Dla odmiany podatek liniowy oznacza stałe opodatkowanie wysokości 19%. Stawka ryczałtu od przewozu towarów wynosi 5,5% i dotyczy ładunków transportowanych taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 t. Gdy przedsiębiorca ma w swojej flocie pojazdy o różnej ładowności, stawka wynosi 8,5%.

Podatek VAT

Kolejną kwestią, którą należy rozważyć jest podatek VAT. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie planuje przekroczyć w danym roku podatkowym obrotu w wysokości 150,000 zł, może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Jednak gdy przekroczy ten limit, zobowiązany będzie do zarejestrowanie się, jako podatnik VAT. Należy wziąć też pod uwagę jeszcze jeden czynnik. Gdy odbiorcami usług będą inne firmy, warto pozostać czynnym podatnikiem VAT. Większość przedsiębiorstw nie korzysta ze zwolnienia podatkowego i zależy im na możliwości odliczenia podatku.

Nie późnej niż 7 dni po założeniu firmy transportowej trzeba złożyć odpowiedni formularz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

– ZUS ZUA- oznacza pełne ubezpieczenie,
– ZUS ZZA – oznacza jedynie obowiązkowe ubezpieczenie.

W przypadku jednoosobowej działalności opłacać można preferencyjne składki. Oznacza to, że przez 2 lata przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy. Wpłaca także pomniejszone składki społeczne na konto ZUS.

Konto bankowe i warunki lokalowe

Podczas zakładania firmy należy wskazać Urzędowi Skarbowemu i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych odpowiednie konto bankowe. Nie istnieje przepis, zobowiązujący do zakładania nowego, osobnego konta firmowego. W takiej sytuacji właściciel firmy może wskazać swoje dotychczasowe konto prywatne. Jednak tylko pod warunkiem, że jego jedynym właścicielem jest osoba zgłaszająca otwarcie działalności.

Istotnym wymogiem jest własna baza eksploatacyjna. W jej składzie powinny znaleźć się: miejsce postojowe, załadunku, konserwacji i naprawy pojazdów. Obiekt musi spełniać wymogi BHP, sanitarne i budowlane. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 1071/2009 definiuje także siedzibę przedsiębiorcy. Jest to miejsce, gdzie prowadzi on główną działalność, przechowuje dokumenty księgowe, akta pracowników oraz dane na temat czasu prowadzenia pojazdów i odpoczynku.

Po spełnieniu wszystkich wymienionych wyżej wymogów właściciel powinien udać się do starosty lub Głównego Inspektora Transportu Drogowego z podaniem o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Do GITD należy udać się w przypadku ubiegania się o licencję wspólnotową. Nie można jednocześnie wystąpić do starosty o wydanie przedmiotowego zezwolenia na wykonywanie zawodu. Dodatkowymi wymogami są: posiadanie odpowiedniej kategorii prawa jazdy, aktualnych badań lekarskich i psychologicznych.

Zobacz również:

  1. Port głębokowodny. Rosja planuje budowę w pobliżu Kaliningradu
  2. TOP 5 najlepszych rejestratorów jazdy do 300 zł. Najpopularniejsze kamerki wśród kierowców
  3. Inspekcja Transportu Drogowego szykuje zwiększone kontrole. Nowelizacja ustawy o transporcie
  4. Nowa aplikacja. Autostrada A1 automatyzuje pobieranie opłat
  5. Korupcja w Polskiej Żegludze Morskiej. Zarzuty dla ośmiu osób

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *